No
Cinwaanka
Gashay
Daar
139
Ka qeyb galka guurka aan la ogolayn
1398
138
Tarbiyada caruurta e
968
137
Tarbiyada caruurta a
812
136
Shaqsiyatul Muslim b
869
135
Xajka iyo arimaheeda b
895
134
Tarbiyada Caruurta b
609
133
Tarbiyada Caruurta c
511
132
Tarbiyada Caruurta d
475
131
Caqiidada Islaamka
1026