No
Cinwaanka
Gashay
Daar
139
Ka qeyb galka guurka aan la ogolayn
1418
138
Tarbiyada caruurta e
977
137
Tarbiyada caruurta a
837
136
Shaqsiyatul Muslim b
877
135
Xajka iyo arimaheeda b
911
134
Tarbiyada Caruurta b
631
133
Tarbiyada Caruurta c
536
132
Tarbiyada Caruurta d
497
131
Caqiidada Islaamka
1045