No
Cinwaanka
Gashay
Daar
139
Ka qeyb galka guurka aan la ogolayn
1532
138
Tarbiyada caruurta e
1021
137
Tarbiyada caruurta a
910
136
Shaqsiyatul Muslim b
953
135
Xajka iyo arimaheeda b
974
134
Tarbiyada Caruurta b
749
133
Tarbiyada Caruurta c
575
132
Tarbiyada Caruurta d
543
131
Caqiidada Islaamka
1117