No
Cinwaanka
Gashay
Daar
139
Ka qeyb galka guurka aan la ogolayn
1378
138
Tarbiyada caruurta e
961
137
Tarbiyada caruurta a
803
136
Shaqsiyatul Muslim b
861
135
Xajka iyo arimaheeda b
883
134
Tarbiyada Caruurta b
602
133
Tarbiyada Caruurta c
506
132
Tarbiyada Caruurta d
470
131
Caqiidada Islaamka
1010