No
Cinwaanka
Gashay
Daar
139
Ka qeyb galka guurka aan la ogolayn
1411
138
Tarbiyada caruurta e
977
137
Tarbiyada caruurta a
833
136
Shaqsiyatul Muslim b
876
135
Xajka iyo arimaheeda b
906
134
Tarbiyada Caruurta b
630
133
Tarbiyada Caruurta c
535
132
Tarbiyada Caruurta d
496
131
Caqiidada Islaamka
1040