No
Cinwaanka
Gashay
Daar
139
Ka qeyb galka guurka aan la ogolayn
1371
138
Tarbiyada caruurta e
960
137
Tarbiyada caruurta a
795
136
Shaqsiyatul Muslim b
846
135
Xajka iyo arimaheeda b
882
134
Tarbiyada Caruurta b
602
133
Tarbiyada Caruurta c
502
132
Tarbiyada Caruurta d
469
131
Caqiidada Islaamka
1009