No
Cinwaanka
Gashay
Daar
139
Ka qeyb galka guurka aan la ogolayn
1516
138
Tarbiyada caruurta e
1014
137
Tarbiyada caruurta a
888
136
Shaqsiyatul Muslim b
939
135
Xajka iyo arimaheeda b
966
134
Tarbiyada Caruurta b
737
133
Tarbiyada Caruurta c
564
132
Tarbiyada Caruurta d
529
131
Caqiidada Islaamka
1102