No
Cinwaanka
Gashay
Daar
139
Ka qeyb galka guurka aan la ogolayn
1463
138
Tarbiyada caruurta e
992
137
Tarbiyada caruurta a
867
136
Shaqsiyatul Muslim b
907
135
Xajka iyo arimaheeda b
936
134
Tarbiyada Caruurta b
722
133
Tarbiyada Caruurta c
550
132
Tarbiyada Caruurta d
512
131
Caqiidada Islaamka
1075