No
Cinwaanka
Gashay
Daar
139
Ka qeyb galka guurka aan la ogolayn
1453
138
Tarbiyada caruurta e
987
137
Tarbiyada caruurta a
858
136
Shaqsiyatul Muslim b
886
135
Xajka iyo arimaheeda b
932
134
Tarbiyada Caruurta b
702
133
Tarbiyada Caruurta c
548
132
Tarbiyada Caruurta d
508
131
Caqiidada Islaamka
1066