No
Cinwaanka
Gashay
Daar
139
Ka qeyb galka guurka aan la ogolayn
1407
138
Tarbiyada caruurta e
969
137
Tarbiyada caruurta a
821
136
Shaqsiyatul Muslim b
873
135
Xajka iyo arimaheeda b
903
134
Tarbiyada Caruurta b
613
133
Tarbiyada Caruurta c
513
132
Tarbiyada Caruurta d
477
131
Caqiidada Islaamka
1035