No Dersiga Cinwaanka In Gal
1Cumdatul AxkaamBaabka istinjada Sheekh Osman Usuuli1527 Daar
3Cumdatul AxkaamBaabul Tayamum Gabagabeysiga Sheekh Osman Usuuli1051 Daar
4Cumdatul AxkaamBaabul (Xayd) Caadada Gabdhaha Sheekh Osman Usuuli1309 Daar
5Cumdatul AxkaamBaabul (Istaaxad) Dhabar Furanka Dumarka Sheekh Osman Usuuli834 Daar
6Cumdatul AxkaamAxkaamta Janaasada (Dhaqida Maydka) Sheekh Osman Usuuli1238 Daar
7Cumdatul AxkaamKitaabu Salaat Sheekh Osman Usuuli1290 Daar
8Cumdatul AxkaamBaabka Waqtiyada Salaada Q1 Sheekh Osman Usuuli1018 Daar
9Cumdatul AxkaamBaabka Waqtiga Salaada Q2 Sheekh Osman Usuuli845 Daar
10Cumdatul AxkaamBaabka Waqtiga Salaada ay Banaaneyn Sheekh Osman Usuuli889 Daar
11Cumdatul AxkaamBaabka Fadliga Salada Jamaacada Iyo Waajibkeeda Sheekh Osman Usuuli875 Daar
12Cumdatul AxkaamFadliga Jameecada Iyo In Dumarka Masajid Loo Fasaxo Sheekh Osman Usuuli977 Daar
13Cumdatul AxkaamBaabka Salaadaha Sunanka ee Rawaatibta ah Sheekh Osman Usuuli1225 Daar
14Cumdatul AxkaamBaabka Aadaanka Sheekh Osman Usuuli793 Daar
15Cumdatul AxkaamBaabka Istiqbaalka Qiblada Sheekh Osman Usuuli961 Daar
16Cumdatul AxkaamBaabka Safafka Salaada Sheekh Osman Usuuli1020 Daar
17Cumdatul AxkaamBaabka Imaam nimada Salaada Sheekh Osman Usuuli819 Daar
18Cumdatul AxkaamSifada Salada NabigaCSW Ducada Salada Lagu furo Q1 Sheekh Osman Usuuli800 Daar
19Cumdatul AxkaamSifada Salada Nabiga CSW Rafcinta Gacmaha Q2 Sheekh Osman Usuuli953 Daar
20Cumdatul AxkaamSifada Salaada Nabiga CSW Isla Ekaanta Arkaanta Q3 Sheekh Osman Usuuli710 Daar
21Cumdatul AxkaamSifada Salaada Nabiga CSW Rukuucda Iyo Sajuuda Q4 Sheekh Osman Usuuli749 Daar
22Cumdatul AxkaamBaabka Aqrinta Faataxada Salaadaha Sheekh Osman Usuuli731 Daar
23Cumdatul AxkaamKitaabu Salaah Baabka Bisinka In Lagu Jahro Sheekh Osman Usuuli635 Daar
24Cumdatul AxkaamBaabu Sujuudu Sahwi & Marida Salaada Horteeda Sheekh Osman Usuuli863 Daar
26Cumdatul AxkaamBaabu Jaamic Ama Masjidka Sheekh Osman Usuuli751 Daar
27Cumdatul AxkaamSalaada La Ilaaba Iyo Isku Xirasho Suno Iyo Fardi Sheekh Osman Usuuli738 Daar
28Cumdatul AxkaamSajuuda Wejiga Qofka Oo Daboolan Sheekh Osman Usuuli652 Daar
29Cumdatul AxkaamBaabka Ataxyaadka Iyo Ducooyinkiisa Sheekh Osman Usuuli2989 Daar
30Cumdatul AxkaamBaabka Sunada Witirka & Adkaarta Salaada ka Dib Q1 Sheekh Osman Usuuli1154 Daar
31Cumdatul AxkaamAdkaarta Saalada Iyo Salaada Musaafirka Sheekh Osman Usuuli1096 Daar
32Cumdatul AxkaamBaabka Qasriga Salaada Iyo Axkaamta Jimcaha Sheekh Osman Usuuli1833 Daar
33Cumdatul AxkaamBaabka Labada Ciid Axkaamtooda Sheekh Osman Usuuli888 Daar
34Cumdatul AxkaamB_Salaadaha Khusuufka Cabsida Iyo Roobdoonka Sheekh Osman Usuuli957 Daar
35Cumdatul AxkaamBaabka Axkaamta Jinaasada Sheekh Osman Usuuli997 Daar
36Cumdatul AxkaamKitaabka Zakada Q1 Sheekh Osman Usuuli674 Daar
37Cumdatul AxkaamK_Zakada Baabka ZAKAATUL FITRI Sheekh Osman Usuuli560 Daar
38Cumdatul AxkaamK_Siyaam Baabka Axkaanta Soonka Q1 Sheekh Osman Usuuli565 Daar
39Cumdatul AxkaamK_Siyaam Baabka Maxaa Buriya Soonka Q2 Sheekh Osman Usuuli553 Daar
40Cumdatul AxkaamK_Siyaam Axkaamta Soonka Safarka Sheekh Osman Usuuli362 Daar
41Cumdatul AxkaamK_Siyaam Baabka Soonka Sunada Ugu Fadli Badan Sheekh Osman Usuuli644 Daar
42Cumdatul AxkaamBaabka Leylatul Qadri Iyo Ictikaafka Fadligooda Sheekh Osman Usuuli212 Daar
43Cumdatul AxkaamK_Xajka Baabka Muwaqiita Iyo Dharka Ixraamka Sheekh Osman Usuuli248 Daar
44Cumdatul AxkaamK_Xaj Baabka Talbiyada Iyo Safarka Dumarka Sheekh Osman Usuuli268 Daar
45Cumdatul AxkaamK_Xaj Baabka Fidyada Waajibaadka Lagu Kabo Sheekh Osman Usuuli236 Daar
46Cumdatul AxkaamK_Xaj Baabka Xayawaanada Dilkooda La Baneeyey Sheekh Osman Usuuli249 Daar
47Cumdatul AxkaamK_Xajka Baabka Galida Maka Sheekh Osman Usuuli269 Daar
48Cumdatul AxkaamK_Xajka BaabkaTamatuca Sheekh Osman Usuuli210 Daar
49Cumdatul AxkaamK_Dahaara2 Sunooyinka Weesada Iyo Nijaasaadka Sheekh Osman Usuuli270 Daar
50Cumdatul AxkaamK_Dahaara Niyada Cibaadada1 Sheekh Osman Usuuli245 Daar
51Cumdatul AxkaamK_Xajka_Baabka_Hadiya La Qowraco Sheekh Osman Usuuli194 Daar
52Cumdatul AxkaamK_Xajka Baabka QUBUYSKA MUXRIMKA Sheekh Osman Usuuli174 Daar
53Cumdatul AxkaamK_Xajka NIYADA XAJKA LOO BADALAY CUMRO Sheekh Osman Usuuli216 Daar
54Cumdatul AxkaamK_Xajka Baabka Ugaarsiga Qof Ixraaman Sheekh Osman Usuuli212 Daar
55Cumdatul AxkaamK_Beeca Baabka Beecyada La Xarimay1 Sheekh Osman Usuuli270 Daar
56Cumdatul AxkaamK_Beeca Baabka Beecyada La Xarimay2 Sheekh Osman Usuuli268 Daar
57Cumdatul AxkaamK_Bayca Baabka Beeca Caraayaa Sheekh Osman Usuuli203 Daar
58Cumdatul AxkaamBaabka_Ribada Iyo Axkaamteeda Sheekh Osman Usuuli229 Daar
59Cumdatul AxkaamBaabka Rahanka Sheekh Osman Usuuli226 Daar
60Cumdatul AxkaamBaabka Ijaarka Ama Kirada Sheekh Osman Usuuli232 Daar
61Cumdatul AxkaamBaabka Alaabta La Helo Iyo Dardaaranka Sheekh Osman Usuuli232 Daar
62Cumdatul AxkaamKitaabka Dhaxalka Sheekh Osman Usuuli556 Daar
63Cumdatul AxkaamKitaabo Nikaax1 Sheekh Osman Usuuli271 Daar
64Cumdatul AxkaamKitaabo Nikaax2 Sheekh Osman Usuuli250 Daar
65Cumdatul AxkaamKitaabo Nikaax3 Baabka Meharka Sheekh Osman Usuuli232 Daar
66Cumdatul AxkaamBaabka Furiinka Ama Dhalaaqa Sheekh Osman Usuuli407 Daar
67Cumdatul AxkaamK_Dhalaaq Baabka Cidada Tirsiga Iyo Asaayda Sheekh Osman Usuuli299 Daar
68Cumdatul AxkaamK_LICAAN1 Sheekh Osman Usuuli229 Daar
69Cumdatul AxkaamK_Licaanka_Iyo_Caruurta La Inkiro2 Sheekh Osman Usuuli236 Daar
70Cumdatul AxkaamLicaanka Iyo Casliga sheegasho Aaabe Sheekh Osman Usuuli286 Daar
71Cumdatul AxkaamKitaabu Ridaac Ama Naas Nuujinta Sheekh Osman Usuuli346 Daar
72Cumdatul AxkaamKitaabu Qisaas Q1 Sheekh Osman Usuuli177 Daar
73Cumdatul AxkaamKitaabu Qisaas Q2 Sheekh Osman Usuuli178 Daar
74Cumdatul AxkaamKitaabu Qisaas Q3 Sheekh Osman Usuuli237 Daar
75Cumdatul AxkaamKitaabu Qisaas Q4 Sheekh Osman Usuuli213 Daar
76Cumdatul AxkaamKitaabu Xuduud Q1 Sheekh Osman Usuuli180 Daar
77Cumdatul AxkaamKitaabu Xuduud Q2 Sheekh Osman Usuuli232 Daar
78Cumdatul AxkaamXadka Sariqada Ama Tuugada Sheekh Osman Usuuli212 Daar
79Cumdatul AxkaamKitaabka Dhaarta Iyo Dadarka Q1 Sheekh Osman Usuuli151 Daar
80Cumdatul AxkaamKitaabka Dhaarta Iyo Dadarka Q2 Sheekh Osman Usuuli151 Daar
81Cumdatul AxkaamBaabka Nadarka Sheekh Osman Usuuli193 Daar
82Cumdatul AxkaamBaabu Qadaa ama Xukunka Q1 Sheekh Osman Usuuli180 Daar
83Cumdatul AxkaamBaabu Qadaa ama Xukunka Q2 Sheekh Osman Usuuli200 Daar
84Cumdatul AxkaamK_Adhcima Cunada Xalaasha ah Sheekh Osman Usuuli152 Daar
85Cumdatul AxkaamK_Adhcima Cunada Xalaasha ah Q2 Sheekh Osman Usuuli985 Daar
86Cumdatul AxkaamBaabka Ku Ugaarisaga Eeyaha Iyo Falaarta Q1 Sheekh Osman Usuuli990 Daar
87Cumdatul AxkaamBaabka Ku Ugaarisaga Eeyaha Iyo Falaarta Q2 Sheekh Osman Usuuli970 Daar
88Cumdatul AxkaamBaabka Udxiyada Iyo Kitaabu Ashriba Sheekh Osman Usuuli974 Daar
89Cumdatul AxkaamK_Libaas Ama Dhar Xirashada Sheekh Osman Usuuli1368 Daar