No Dersiga Cinwaanka In Gal
140 NawawiXadiiska 1aad iyo 2aad Sheekh Osman Usuuli1112 Daar
240 NawawiXadiiska 3aad iyo 4aad Sheekh Osman Usuuli986 Daar
540 NawawiXadiiskii 5aad (ibdhaalu Wal munkaraatu Wal bidac) Sheekh Osman Usuuli2020 Daar
640 NawawiXadiiskii 6aad (Al-Xalaalu Bayinu Walxaraamu Bayinu) Sheekh Osman Usuuli2062 Daar
740 NawawiXadiiskii 7aad (Addiinu Nasiixa) Sheekh Osman Usuuli1996 Daar
840 NawawiXadiiskii 8aad (Xurmatul Muslim) Sheekh Osman Usuuli1792 Daar
940 NawawiXadiiskii 9aad (Atakliifu Bimaa Yusuraac) Sheekh Osman Usuuli1137 Daar
1040 NawawiXadiiskii 10aad (Al-iqtisaalu Calal Xalaalul Dayib) Sheekh Osman Usuuli1109 Daar
1140 NawawiXadiiskii 11aad (Attawaqucu Cani Shubuhaat) Sheekh Osman Usuuli823 Daar
1340 NawawiXadiiskii 13aad (Kamaalul iimaan) Sheekh Osman Usuuli955 Daar
1440 NawawiXadiskii 14 (Xurmatu Daliil Muslimi wa asbaabi idaarih) Sheekh Osman Usuuli763 Daar
1540 NawawiNawawi Xadiiskii 15aad (Aadaabu Islaamiyah) Sheekh Osman Usuuli893 Daar
1640 NawawiXadiiskii 16aad (Can nahyi Canil Gadab) Sheekh Osman Usuuli828 Daar
1740 NawawiXadiiskii 17aad (Al-amru Bi'ixsaani dabxi Wal Qadli) Sheekh Osman Usuuli822 Daar
1840 NawawiXadiiskii 18aad (Xusnul Quluq) Sheekh Osman Usuuli1278 Daar
1940 NawawiXadiiskii 19aad (IxfadiLLAAHA Yaxfadka) Sheekh Osman Usuuli921 Daar
2040 NawawiXadiiskii 20aad (Al xayaa'u Minal iimaan) Sheekh Osman Usuuli845 Daar
2140 NawawiXadiiskii 21aad (Qul Aamantu BiLLAAHI Thumastaqim) Sheekh Osman Usuuli752 Daar
2240 Nawawi22aad (Aliqtisaarul 3alal Faraa'idi Yudqulhumu Jannah) Sheekh Osman Usuuli1158 Daar
2340 NawawiXadiiskii 23aad (Al-israa3u Bil Kheyr) Sheekh Osman Usuuli786 Daar
2440 NawawiXadiiskii 24aad (Taxriimu Dulm) Sheekh Osman Usuuli781 Daar
2540 NawawiXadiiskii 25aad (Dahaba Ahlu duthuuri Bil Ujuur) Sheekh Osman Usuuli742 Daar
2640 Nawawi26aad (Fadlul Islaaxi Bayna Naasi Walcadli Baynahum) Sheekh Osman Usuuli890 Daar
2740 NawawiXadiiskii 27aad (Al Birru Xusnul Quluq) Sheekh Osman Usuuli858 Daar
2840 NawawiXadiiskii 28aad (Wujuubi Dusuumi Sunnah) Sheekh Osman Usuuli953 Daar
2940 NawawiXadiiskii 29aad (Maa yudqilul Jannah) Sheekh Osman Usuuli807 Daar
3040 NawawiXadiiskii 30aad (XuquuqiLLAAHI Tacaalaa) Sheekh Osman Usuuli745 Daar
3140 NawawiXadiiskii 31aad (Azuhdul Xaqiiqiyah) Sheekh Osman Usuuli749 Daar
3240 NawawiXadiiskii 32aad (Laa darara walaa diraar) Sheekh Osman Usuuli898 Daar
3340 NawawiXadiiska 33aad(Xukunka Qaadiga Ridaayo) Sheekh Osman Usuuli2170 Daar